Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

葉片可調式軸流抽送風機 JAF-DC


  • 特性:採用鋁合金葉片,其角度可依所需的風量而調整。
  • 用途:船艙通風換氣,礦坑輸送空氣或排煙用。
型號/規格
扇葉直徑
極數
馬力
風量-50Hz
風量-60Hz
靜壓-50Hz
靜壓-60Hz
重量
JAF-DC20
20
4
1
80
110
24
28
42
JAF-DC24
24
4
3
132
185
32
38
47
JAF-DC30
30
4
5
250
360
40
46
99
JAF-DC36
36
4
7 1/2
330
470
40
46
72
JAF-DC42
42
6
10
455
650
45
52
85
JAF-DC48
48
6
15
590
840
50
56
96

44 泵浦排風機 30 軸流扇