Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

強化 樹脂黏結 可彎曲 研磨 砂輪
尺寸
最高使用速度
公釐
英吋
4,300 週速度/每分鐘
4,800 週速度/每分鐘
100 * 2 * 16
4 * 3/32 * 5/8
13,700100 * 3 * 16
4 * 1/8 * 5/815,300
115 * 3 * 22
41/2 * 1/8 * 7/813,300
125 * 3 * 22
5 * 1/8 * 7/812,200
180 * 2 * 22
7 * 3/32 * 7/8
7,600180 * 3 * 22
7 * 1/8 * 7/88,500
230 * 3 * 22
9 * 1/8 * 7/86,600


磨料:
  • AC:鋼、鐵
  • CC:鋁、銅、鑄鐵、石材
  • WA:不銹鋼、合金不銹鋼
  • GC:玻璃
結合度:#24 #30、#46、#60、#80、#100、#120、#150、#220
27 切削工具 18 砂輪片