Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

不銹鋼方管 (構造用) 規格

此規格表僅供參考,實際規格還是以製造廠為準。
此商品無現貨。
不銹鋼方管 (構造用)
規格
厚度m/m
1/2"
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.2
5/8"
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.0
3/4"
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.2
1.5
1"
0.7
0.8
0.9
1.0
1.2
1.5
1 1/4"
0.7
0.8
0.9
1.0
1.2
1.5
1 1/2"
0.9
1.0
1.2
1.5
2.0
2"
1.2
1.5
2.0
3.0
60m/m * 60m/m
2.0
70m/m * 70m/m
2.0
80m/m * 80m/m
2.0
90m/m * 90m/m
2.0
3.0
100m/m * 100m/m
2.0
3.0

51 金屬管材 04 不銹鋼管