Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

圓砂紙

尺寸
最高
使用速度
公厘
英吋
4,300週速度/每分鐘
100 * 16
4 * 5/8
13,700
115 * 22
41/2 * 7/8
11,900
125 * 22
5 * 7/8
11,000
150 * 22
6 * 7/8
9,100
180 * 22
7 * 7/8
7,600


磨料:
  • AA、CC
粒度:
  • #16、#20、#24、#30、#36、#46、#60、#80、#100、#120
用途:
  1. 造船業,車體業薄鋼板面之除銹
  2. 除污穢及表面輕度研磨加工
  3. 研磨 木材、石材、大理石等等
27 切削工具 18 砂輪片